...

پسر يکى از دوستام، موقع تماشاى يک کارتون طرفدار اژدها شده بود و آخر کارتون که قهرمان داستان، اژدها را کشته بود، تو سر پدرش مى‌زد که چرا اژدهاى گوگولى مگولى کشته شده!

قبل از اين ماجرا:

- مادر مادر اين پسر، فوت شده بود و لذا مادر اين پسر که همسر دوست من باشه يک‌ سالى به بچه توجهى نکرده بود. مثلا يک بار اين بچه از روى ميز مى‌خوره زمين و دندونش مى‌شکنه ولى مادر اه هيچ عکس‌العملى نشون نمى‌ده …

- مادر پدر اين پسر فوت مى‌کنه و پدر که همون دوست من باشه چهار ماه سر کار نمى‌ره و در جواب اعتراض همسرش ضمن يادآورى مورد بالا، حق به جانبانه مى‌گه که هنوز چارماه از مرگ مادرش نگذشته که توقع دارند اون به حال عادى برگرده …

بعد از اين ماجرا:

- مادر و پدر اون پسر از هم جدا شدند!!

نتيجه: ؟؟؟

/ 1 نظر / 10 بازدید
sherry

بدبخت بچه ای که شانسش همچنين والدينی بودند!