...

وقتى که مثل یه مشت لاش‌خور مى‌ریزن سر طعمه؛ با این روحیه‌اى که دارم حتا به قیمت گرسنگى، مى‌کشم کنار و مى‌رم. این حال و روز این‌روزاى من‌اه مثل خیلى خیلى وقت‌هاى دیگه …

/ 3 نظر / 12 بازدید
آرش

تو زندگی مثل شیر باش که بقیه از لاشه شکارت بخورن!

sherry

[گل]